เจาะลึกในเรื่องของภาษีขายของออนไลน์ สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด

Posted on

เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของภาษีขายของออนไลน์ สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด กันค่ะ

ทบทวนกันอีกที ภาษีหลัก ๆ ของการขายของออนไลน์จะมีอยู่ 2 ประเภท นั่นก็คือ

1. ภาษีเงินได้ ซึ่งก็คือภาษีที่เก็บจากผู้มีรายได้ ภาษีประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเราได้อธิบายอยากละเอียดไปในบทความที่แล้ว หรือสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลย ที่นี่
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งก็คือภาษีเงินได้ที่เก็บจากนิติบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งกรณีของการขายของออนไลน์ นิติบุคคลก็มักจะเป็น ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด นั่นเองค่ะ

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีที่เก็บจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ ซึ่งอัตราจะอยู่ที่ 7% ของราคาสินค้า โดยผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าผู้ประกอบการจะมีรายรับหรือไม่ก็ตาม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้สำหรับบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน จะต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ ซึ่งก็คือ รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายที่นำมาหักจากรายได้ได้จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทุกรายการจะนำมาหักกับรายได้ได้นั่นเองค่ะ

อัตราภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิมีดังนี้ค่ะ

1. กิจการ SMEs มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้จากการขายหรือให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ได้จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

กำไรสุทธิ อัตราภาษี
ไม่เกิน 300,000 ยกเว้น
300,001 – 3,000,000 15%
3,000,001 ขึ้นไป 20%

2. กิจการ SMEs มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้จากการขายหรือให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

กำไรสุทธิ อัตราภาษี
ไม่เกิน 300,000 ยกเว้น
300,001 ขึ้นไป 10%

3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีทั่วไป ที่ไม่ใช่กิจการ SMEs

กำไรสุทธิ อัตราภาษี
ทั้งหมด 20%

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อร้านค้าของเรา ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้จด หากรายได้ต่อปีของเราถึง 1.8 ล้านบาทเมื่อไหร่ เราก็เตรียมตัวจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เตรียมคำนวณ จัดเก็บภาษี รวมถึงนำส่งรายงานภาษีซื้อ ภาษ๊ขาย ได้เลยค่า

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฐานภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ มูลค่าที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ

ภาษีขาย = ฐานภาษี x อัตราภาษี (7%)

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีที่ต้องขำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

 

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , รับขอใบอนุญาต , รับยื่นภาษี , จดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด , จดทะเบียนบริษัท ทั่วไทยรับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *