การลดหย่อนภาษี คืออะไร❓คำนวณรายได้ยังไง ❓

Posted on
การลดหย่อนภาษี คืออะไร❓คำนวณรายได้ยังไง ❓
? สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท ?
การลดหย่อนภาษี คือ รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สรรพากรประกาศให้นำมาหักลบกับรายได้ เพื่อให้เราคำนวณ รายได้สุทธิ ออกมา และนำไปเปรียบเทียบคิดภาษีกับตารางอัตราภาษี
หรือที่เรียกว่า การคำนวณภาษีแบบขั้นบันใด
?มีค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้างมาดูกันค่ะ
1. กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
2. กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน
3. กลุ่มลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
4. กลุ่มเงินบริจาค
5. กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษี
1. กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 – 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบิดา – มารดา คนละ 30,000 บาท
ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
ค่าฝากครรภ์และทำคลอด จ่ายตามจริงและไม่เกินท้องละ 60,000 บาท
2. กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน
ประกันสังคม 5,850 บาท
เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
เบี้ยประกันสุภาพบิดา – มารดา จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
กองทุน กบข. / สงเคราะห์ครูฯ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) 13,200 บาท
3. กลุ่มลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ยบ้าน จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
โครงการซื้อบ้านครั้งแรก 2559 120,000 บาท
4. กลุ่มเงินบริจาค
เงินบริจาคพรรคการเมือง จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/ กีฬา/ การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
5. กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
ช้อปดีมีคืน จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

ข้อควรระวัง : สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน มีข้อกำหนดเอาไว้ค่ะว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ที่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้นะคะ

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนอัตราภาษี มีดังนี้ค่ะ

เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษี
0 – 150,000 *ได้รับการยกเว้นภาษี*
150,001 – 300,000 5%
300,001 – 500,000 10%
500,001 – 750,000 15%
750,001 – 1,000,000 20%
1,000,001 – 2,000,000 25%
2,000,001 – 5,000,000 30%
5,000,001 บาทขึ้นไป 35%

ตัวอย่างเช่น

นางสาว M ขายของออนไลน์มีรายได้ 1,000,000 บาท

คิดภาษีด้วยการหักค่าใช้จ่ายตามอัตราคือ 60% เท่ากับค่าใช้จ่าย 600,000 บาท

มีค่าลดหย่อนส่วนตัวเพียงอย่างเดียว 60,000 บาท

รายได้สุทธิของนางสาว M = 1,000,000 – 600,000 – 60,000 = 340,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี รายได้นางสาว A อัตราภาษี ภาษีที่ต้องจ่าย
0 – 150,000 150,000 *ได้รับการยกเว้นภาษี* 0
150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500
300,001 – 500,000 40,000 10% 4,000
500,001 – 750,000 15%
750,001 – 1,000,000 20%
1,000,001 – 2,000,000 25%
2,000,001 – 5,000,000 30%
5,000,001 บาทขึ้นไป 35%
รวม 340,000 11,500

และนี่ก็คือการคำนวณภาษี และ ภาษีที่ต้องเสีย สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทไว้

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี , รับขอใบอนุญาต , รับยื่นภาษี , จดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด , จดทะเบียนบริษัท ทั่วไทยรับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *