จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

Posted on

สำหรับผู้ที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท เมื่อคุณ จองชื่อบริษัท เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ คุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปยื่น จดทะเบียนบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดังต่อไปนี้นะคะ (เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเตรียมไว้ก่อน ได้ที่ www.dbd.go.th ค่ะ)

 

 1. บอจ.1 — แบบ บอจ.1 คือ หน้าหนังสือรับรอง นั่นเอง จะมีความพิเศษในการพิมพ์ออกมา คือ คุณต้องพิมพ์หน้าหลัง
 2. บอจ.2 — แบบ บอจ.2 มี 2 หน้า สำหรับแบบฟอร์มนี้ คือ บริคณห์สนธิ นั่นเอง ในเอกสารนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อบริษัท และรายชื่อผู้ร่วมก่อการ (ภาษาทางการเขาว่างั้น จริง ๆ ก็คือผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทนั่นเองคะ) กรอกข้อมูลผู้เริ่มก่อการทุกคนให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อให้ผู้เริ่มก่อการเซ็นต์คะ ส่วนหน้า 2 เป็นรายละเอียดของคนเซ็นต์ รับรองลายมือชื่อ ก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้คนรับรองเซ็นต์จ้า
 3. บอจ.3 — แบบ บอจ.3 คือ แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง มีทั้งหมด 2 หน้า
 4. แบบ ก. —- แบบ ก. คือ แบบกรรมการเข้าใหม่ เป็ฯแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลกรรมการเข้าใหม่
 5. แบบ ว.—- แบบ ว. คือ แบบวัตถุประสงค์ของบริษัท
 6. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 7. แบบจองชื่อนิติบุคคล ( แบบจองชื่อนิติบุคคล ได้มาในขั้นตอนการจองชื่อบริษัท)
 8. แบบ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คะ
 9. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้
 10. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 11. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 12. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 13. แบบ สสช.1
 14. แผนทีตั้งสำนักงาน
 15. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 16. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 17. ตราสำคัญของบริษัท

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปยื่นขอจดทะเบียนบริษัท ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใกล้บ้านคุณนะคะ สำหรับสถานที่ในการไปจดทะเบียนบริษัท ในกรุงเทพมหานคร ดูได้ที่  จดทะเบียนบริษัทได้ที่ไหน

หากจัดเตรียมเอกสารแล้วยังมีข้อสงสัยในการทำ คุณสามารถโทรสอบถามทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ที่เบอร์ call center 1570 จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ค่ะ

———————————————————————–
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
✨ Contact ✨
Chonlateetexbiz
line@ : @239desce
E-mail : Chonlatee.techbiz@gmail.com
? 082-559-6995

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *