ข้อบังคับบริษัท ต้องมีหรือไม่

Posted on

บริษัทจำกัด จะจัดตั้งขึ้นโดยมี หรือ ไม่มี ข้อบังคับของบริษัท ก็ได้
(บริษัทมหาชนจำกัด จัดตั้งขึ้นจะต้องมี ข้อบังคับของบริษัท เสมอ )

บริษัทจำกัด ในการประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งบริษัท จะต้องมีการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กฎหมายกำหนด จะต้องพิจารณาเรื่องข้อบังคับของบริษัทด้วย จึงต้องไปดูในรายงานการประชุมที่เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน ว่าที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งขึ้นโดยมีข้อบังคับของบริษัทหรือไม่

ถ้ามี แล้วไม่ได้ส่งข้อบังคับ บริษัทจะต้องชี้แจงขอส่งเอกสารเพิ่มเติม ถ้าในรายการจดทะเบียน แบบ บอจ.3 ขัดแย้งกับรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท บริษัทจะต้องทำหนังสือชี้แจงต่อนายทะเบียน เพื่อให้แก้ไขเอกสารทางทะเบียนให้ถูกต้องต่อไป โดยหลักนายทะเบียน จะต้องยึดถือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทเป็นสำคัญ

———————————————————————–
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
✨ Contact ✨
Chonlateetexbiz
line@ : @239desce
E-mail : Chonlatee.techbiz@gmail.com
? 082-559-6995

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *