รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชีและปิดบัญชี รายเดือน/รายปี
อัพเดทงบการเงิน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

บริษัท ชลธี เทคโนโลยี บิสซิเนส จำกัด

ด้วยประสบการณ์ ทำงานบัญชีมากกว่า 20 ปี ผ่านการทำงานในบริษัทเอกชนและทำงานร่วมกับลูกค้ามาแล้วหลายราย บริษัท ชลธี เทคโนโลยี บิสซิเนส จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานด้านรับทำบัญชีให้กับลูกค้าโดยยึดมั่นในความถูกต้อง และตรงต่อเวลา นอกจากนี้เราจะยังเป็น ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงระบบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระงานด้านบัญชีและภาษี เพื่อมีเวลาในการบริหารธุรกิจเพิ่มรายได้ให้กับกิจการ


 

จัดทำ ยื่นแบบ ด้านบัญชีและภาษี

จดทะเบียนบริษัท แก้ไขทะเบียนพาณิชย์

ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


ติดต่อ-สอบถามงานบัญชี หรืองานจดทะเบียน

โทร. 082-559-6995

e-mail : chonlatee.techbiz@gmail.com
www.chonlateetexbiz.com

"เราให้การบริการที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักกฏหมายของงานด้านบัญชีและจดทะเบียน"

ทีมงาน Chonlateetexbiz ของเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านปิดงบการเงิน บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดยทีมผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ร่วมงานกับ บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย เรายินดีบริการวิเคราะห์งบการเงินให้ท่านและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในการดูแลบัญชีของท่าน

ด้านการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้านจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

เรามีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีงบการเงินและเรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

มีการพัฒนาระบบการทำงานด้านรับทำบัญชีให้กับลูกค้าโดยยึดมั่นในความถูกต้อง

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

บริษัท ชลธี เทคโนโลยี บิสซิเนส จำกัด
CHONLATEE TECHNOLOGY BUSINESS CO.,LTD.


 Tel : 082-5596995
E-Mail : chonlatee.techbiz@gmail.com
000960
Total views : 1344